Dự án Launch To Leader

Là dự án của JCI Thăng Long kết hợp cùng Youth+, Đại học Đại Nam nhằm phát triển năng lực lãnh đạo dành cho sinh viên trên địa bàn Hà Nội

Dự án: Gieo chữ trên non

“Gieo chữ cho trẻ” là dự án xã hội do JCI Thanglong thực hiện với mục tiêu cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em vùng cao. Dự án hoạt động dựa trên SDG 4 và SDG 17 của Liên Hợp Quốc, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng, góp phần kiến tạo tương lai

Dự án Green Dream

Là dự án của JCI Thăng Long giúp bảo vệ và trồng phủ xanh đất đồi, rừng trọc trên toàn lãnh thổ Việt Nam, giúp mang lại sinh kế bền vững cho người dân tại địa phương tạo ra chuỗi liên kết lâm nghiệp từ đầu vào đến đầu ra.