jci thang long project

dự án mới nhất

Dự án Launch To Leader

Địa điểm thực hiện dự án: Hà Nội
Là dự án của JCI Thăng Long kết hợp cùng Youth+, Đại học Đại Nam nhằm phát triển năng lực lãnh đạo dành cho sinh viên trên địa bàn Hà Nội

Dự án: Gieo chữ trên non

Địa điểm thực hiện dự án: Các tỉnh vùng cao miền núi Tây Bắc
"Gieo chữ cho trẻ" là dự án xã hội do JCI Thanglong thực hiện với mục tiêu cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em vùng cao. Dự án hoạt động dựa trên SDG 4 và SDG 17 của Liên Hợp Quốc, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng, góp phần kiến tạo tương lai

Dự án Green Dream

Địa điểm thực hiện dự án: Các tỉnh vùng cao, miền núi Tây Bắc
Là dự án của JCI Thăng Long giúp bảo vệ và trồng phủ xanh đất đồi, rừng trọc trên toàn lãnh thổ Việt Nam, giúp mang lại sinh kế bền vững cho người dân tại địa phương tạo ra chuỗi liên kết lâm nghiệp từ đầu vào đến đầu ra.
jci thang long project

dự án đã thực hiện

Chương trình Creative Young Entrepreneur – Doanh nhân trẻ sáng tạo

Địa điểm thực hiện dự án: Việt Nam
CYE - Chương trình Doanh nhân trẻ sáng tạo là chương trình của JCI QUỐC TẾ nhằm tôn vinh, thúc đẩy các doanh nghiệp trẻ sáng tạo, phát triển bền vững có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng

Dự án Green Dream

Địa điểm thực hiện dự án: Các tỉnh vùng cao, miền núi Tây Bắc
Là dự án của JCI Thăng Long giúp bảo vệ và trồng phủ xanh đất đồi, rừng trọc trên toàn lãnh thổ Việt Nam, giúp mang lại sinh kế bền vững cho người dân tại địa phương tạo ra chuỗi liên kết lâm nghiệp từ đầu vào đến đầu ra.

Dự án: Gieo chữ trên non

Địa điểm thực hiện dự án: Các tỉnh vùng cao miền núi Tây Bắc
"Gieo chữ cho trẻ" là dự án xã hội do JCI Thanglong thực hiện với mục tiêu cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em vùng cao. Dự án hoạt động dựa trên SDG 4 và SDG 17 của Liên Hợp Quốc, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng, góp phần kiến tạo tương lai