JCI EXPLORE – Tháng 12/2022

[JCI Thanglong x JCI East Saigon] ĐỒNG TỔ CHỨC KHOÁ HỌC JCI EXPLORE
🔹Thời gian: 19h00- 21h00 ngày 30/12/2022
🔹Hình thức: Online qua Zoom
Đăng ký ngay: bit.ly/JCIExploreTL
——————————————————————
JCI EXPLORE là sự kiện dành cho tất cả thành viên JCI Việt Nam với mục đích:
– Khám phá sự khác biệt giữa các nhà lãnh đạo và những người theo dõi và tại sao cả hai đều cần thiết để tạo ra một phong trào bền vững.
– Khám phá các cơ hội lãnh đạo mà các thành viên có được trong JCI.
– Tìm hiểu cấu trúc, vai trò và các thành phần hành chính của các tổ chức địa phương để điều chỉnh sứ mệnh của họ với kế hoạch chiến lược và mục tiêu của JCI.