jci thang long members

thành viên của jci thăng long

Trần Thế Vinh - Giám đốc Truyền thông JCI Thanglong 2023

Trần Thế Vinh

Giám đốc Truyền thông JCI Thanglong 2023

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
LOCAL PRESIDENT
CÁC VỊ TRÍ
ĐÃ TỪNG ĐẢM NHẬN TẠI JCI
Họ và tên: Trần Thế Vinh Ngày sinh: 11/11/1996 Quê quán: Vĩnh Phúc Nghề nghiệp: CEO Youth+ Đơn vị cộng tác: Email: vinhtt.youthplus@gmail.com
jci thang long member's company

đơn vị hiện đang công tác

Giới thiệu chung về đơn vị

dự án đã thực hiện

mục đích kết nối business matching