jci thang long members

thành viên của jci thăng long

Vũ Mạnh Hùng-Giám đốc Phát triển Đào tạo JCI Thanglong 2023

Vũ Mạnh Hùng

Giám đốc Phát triển Đào tạo JCI Thanglong 2023

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
LOCAL PRESIDENT
CÁC VỊ TRÍ
ĐÃ TỪNG ĐẢM NHẬN TẠI JCI
Họ và tên: Vũ Mạnh Hùng Ngày sinh: 01/12/1992 Quê quán: Nghề nghiệp: Đơn vị cộng tác: Email: Hungvm@pushsale.vn

2020-2021: Local Secretary General JCI Hanoi;

2022: Local Vice President JCI Hanoi;

2023: Local Vice President JCI Thanglong

jci thang long member's company

đơn vị hiện đang công tác

Giới thiệu chung về đơn vị

Công ty cổ phần Take Profit Investment Holdings được thành lập vào năm 2017 với mục tiêu ban đầu là chia sẻ kiến thức kinh nghiệm và mang lại những tư vấn độc lập khách quan và có chất lượng cho các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

dự án đã thực hiện

mục đích kết nối business matching